nep nieuws

Als we het over ‘nep nieuws’ oftewel ‘fake news’ hebben, voelt de redactie van DE NIEUWE zich niet in het minst aangesproken. Integendeel. Nep nieuws is gif dat met kwade bedoelingen via websites, gedrukte- en social media de wereld ingeholpen wordt, vaak met als doel de publieke opinie te manipuleren, lees te vergiftigen. DE NIEUWE daarentegen brengt een glimlach op het gelaat van de lezers, hoe verbijsterend het nieuws dat wij in grote opmaak brengen ook moge zijn. Journalist en schrijver Geert Mak formuleerde het zo: “Het is kortzichtig om dit blad de grond in te boren. DE NIEUWE brengt fictie in de vorm van nieuws, stadssprookjes waar soms prachtige, gouden vondsten tussen zitten. Ik en mijn vakgenoten lezen hem met veel plezier…”

Neem een abootje!

https://www.denieuwe.nu/abonneren/

Meer over de Nieuwe:

https://www.denieuwe.nu/overons/

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Nieuwe