schap

Vandaag (31 juli) ligt DE NIEUWE overal (nou ja bijna overal) in het schap van bladenwinkels en kiosken in Nederland en België, keurig tussen de populair-wetenschappelijke tijdschriften. Hoop wel dat gewone mensen met niet meer dan MULO hier ook kijken! Ook mooi meegenomen een artikel over dit blad van MENNO VAN DEN BOS in het cultuur-katern van NRC/Handelsblad, dus in het hart van de doelgroep. Ook collega EVERT SANTEGOEDS van Privé had een stukje toegezegd. Mijn tip: vraag eens aan hersengoeroe prof. ERIK SCHERDER of hij wérkelijk van mening is dat het dragen van een papieren hoedje in piramidevorm, zoals DE NIEUWE bericht, bijdraagt aan de kwaliteit van onze hersenkwabben!
Intussen wordt er door stafreporters en correspondenten al weer hard gewerkt aan nummer 2, en mag ik alvast verklappen dat 12 PAGINA’S DIKKER is!!!