J.P. Coen huilt

Het was na de “Black Lives Matter” beeldenstorm in Amerika en Engeland dat het gebeurde. “Ik inspecteerde het beeld voor de zekerheid en zag toen een traan langzaam over de wang van Coen biggelen,” aldus stadsarchivaris Doeke Galema.

DOOR HARM O. BAKKER, STAFREPORTER

Galema reageerde alert en wist met behulp van een ladder het traanvocht op te vangen, waarna een analyse van het TNO in Delft, in handen van dit blad, uitwees dat de tranen van de in 1621 te Batavia overleden VOC gouverneur-generaal, bestaan uit een samenstelling van water, lysozym, natrium, magnesium, kalium, immunoglobulinen, glucose en slijmhoudende componenten. Kortom de tranen van een mens.

Het standbeeld is sinds de onthulling in 1887 niet onomstreden en werd regelmatig besmeurd, beklad en omgestoten. “Huilende en bloedende Mariabeelden zijn een makkie, maar een schreiende Coen is andere koek,” aldus paragnost en metafysicus dr. Magnus Herschel uit Kevelaar (D) die ook als gecertificeerd trance medium (de schakel tussen het spirituele en onze wereld – RED) zijn sporen heeft verdiend. “Deze tranen zijn niet van schaamte omdat hij in de zeventiende eeuw in Oost-Indië  dood en verderf heeft gezaaid,” aldus Herschel. “In dat geval zou het hoofd licht rood kleuren. Nee, Coen is nog steeds trots op zijn daden, en ook dat er een tunnel naar hem vernoemd is. De tranen zijn van verdriet omdat delen van het Nederlandse volk hem nu haten en weg willen jagen. Tegelijk vecht hij tegen zijn tranen omdat hij het onmannelijk vindt om de waterlanders de vrije loop te laten.” Het huilende beeld staat rond de klok onder scherpe bewaking. Een anti-Coen woordvoerder: “Nu huilt de ploert, maar wij zullen hem ook laten bloeden!”

GECERTIFICEERD trance medium dr. Jules Herschel

Meer DE NIEUWE? Neem een abonnement! Klik hier.

Meer weten over DE NIEUWE? Klik hier.